Ett dagis i kris

När tröttnar en eldsjäl?


För ca två veckor sedan lyssnade jag på radio Yle Vega huvudstadsregionens morgonprogram. Reportern intervjuade Heidi Westerholm som är  barnträdgårdslärare på ett dagis som har morgon och eftermiddagsverksamhet i anslutning till skolan,  i Helsingfors. Hon berättade om hårresande situationer som förekommer  på dagiset hon jobbar på.  I dagiset har de förekommit dagar då de varit enbart två vuxna och 63 barn! Det är oacceptabelt, olagligt och barnens trygghet är i fara. Dagiset är underbemannat och de har enbart sex av nio tjänster besatta. Var och en av oss tänka ut hur situationen blir om tre -fyra  i personalen blir  sjuka. 

Hon sa en sak som fastnat hos mej , något i stil med, när till och med eldsjälarna tröttnar. Hon menade förstås när de redan tidigare gått med underbemannad personalstyrka och sedan då personal insjuknar ,  vem skall orka?Brister i  ledarskapet leder till personalbrist


Jag anser att Heidi Westerholm gjorde helt rätt som kontaktade radion och berättade om situationens allvar. De framgick i reportaget att hon skrivit e-post till sin chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog. Hon intervjuades i reportaget och jag fick nog en l konstig bild av hennes svar. Dels att Ahlskog berättade utförligt  att personalen  i första hand skall kontakta dagisföreståndaren som sedan skall kontakta henne. Sedan menade hon att hon tagit emot Heidi Westerholm e-post och sedan rett ut allting med Heidi och föreståndaren. Ahlskog tyckte tydligen  att det var viktigt att påpeka att hennes uppgift är att prata främst med dagis föreståndarna. Kanske de skulle vara viktigare att fokusera på problemen? Jag häpnar!  Heidi Westerholm hade enbart fått ett e-post och i den stod att chefen mottagit hennes e-post. Tydligen är personalhierarkin viktigare än barnens säkerhet eller? Hur skulle de vara om hon skulle övervaka och sköta rekrytering av ny personal! Jag baxnar! 

När reportern frågar om rekryteringssvårigheterna kan bero på den låga lönen håller hon  med . Men hon är snabb att tillägga att rekryteringssvårigheterna troligtvis beror på att stadens dagvård visats i ett negativt ljus i medierna. Vilken fräckhet! Om allt fungerar i dagvården  finns det väl ingen orsak att visa dagvården "i ett negativt ljus". Det är ganska talande med en chef som har uppenbart osympatiska attityder  att fältet lider. 


Lönekartell?

I våras skrevs det i media  om att städerna Helsingfors, Esbo och Vanda kommit överens om att hålla barnskötarnas löner på 2300€. Det är nog en liten lön för ett så viktigt jobb. I Tusby har man gått emot trenden och ger en högre lön som är 2516€ och det har gett ett positivt resultat när de gäller nyrekrytering. Det är väl ändå mänskligt att begära att man skall kunna leva på sin lön eller hur?


Jag hoppas verkligen att situationen förbättras för barnens och personalens skull! 
Over &Out
Cecci
Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/19/i-de-varsta-stunderna-har-vi-varit-2-vuxna-med-63-barn-barntradgardslararen-heidi

Kommentarer